هدیه ۵۵۵۵ تومانی سایت تخفیف و خرید گروهی بازارسبز

بُن کارت

سایت تخفیف و خرید گروهی بازارسبز

در نظر دارد جهت تخفیف در خرید محصولات سایت, بُن کارت های 5555تومانی به عنوان هدیه به کاربران جدید اهدا نماید.

این بُن کارت ها برای کاربران جدید و فقط یکبار قابل استفاده می باشد و دارای مهلت استفاده تا جمعه 17 دیماه 95 می باشد.

توجه داشته باشید با این بُن کارت امکان خرید محصولات با قیمت کمتر از 5555 تومان نیز وجود دارد.

ارسال دیدگاه